CONG CAPHE MENU

콩카페 메뉴 & 프로덕트 리스트

CONG CAPHE

CONG CAPHE SIGNATURE SMOOTHIES

콩카페를 대표하는 시그니처 코코넛 스무디

 • 코코넛 스무디 커피

  CỐT DỪA CÀ PHÊ

 • 코코넛 멍빈[녹두] 스무디

  CỐT DỪA ĐẬU XANH

 • 코코넛 카카오 스무디

  CỐT DỪA CACAO

 • 코코넛 라이스 스무디

  CỐT DỪA CỐM

VIETNAMESE ‘PHIN’ BREWED COFFEE

베트남 전통 추출 방식인 핀(Phin)으로 내린 커피 메뉴

 • 코코넛 연유커피 (HOT)

  BẠC XỈU

 • 코코넛 연유커피 (ICED)

  BẠC XỈU

 • 브라운커피 (HOT)

  NÂU

 • 브라운커피 (ICED)

  NÂU

 • 비나카노 (HOT)

  VINACANO

 • 비나카노 (ICED)

  VINACANO

SMOOTHIES

 • 망고 스무디

  XOÀI

 • 패션후르츠 스무디

  CHANH LEO TUYẾT

 • 라임 스무디

  CHANH TƯƠI TUYẾT

JUICE

 • 오렌지 스퀴즈

  CAM

 • 패션후르츠 스퀴즈

  CHANH LEO

 • 라임 스퀴즈

  CHANH TƯƠI

TEA

 • 오렌지 시나몬 티 (HOT)

  TRÀ CAM QUẾ

 • 오렌지 시나몬 티 (ICED)

  TRÀ CAM QUẾ

 • 피치 패션후르츠 티 (HOT)

  TRÀ ĐÀO CHANH LEO

 • 피치 패션후르츠 티 (ICED)

  TRÀ ĐÀO CHANH LEO

OTHER

 • 카카오 (HOT)

  CACAO

 • 카카오 (ICED)

  CACAO

WESTERN COFFEE

 • 에스프레소

  VIỆT XÔ

 • 브라운 에스프레소

  XÔ SỮA ĐÁ

 • 아메리카노

  CHÚ SAM

 • 카페라떼

  LÁT NỮA TÊ

 • 카푸치노

  CA NÔ

LIGHT MEAL

 • 반미 샌드위치 [비프]

  BÁNH MÌ VIỆT NAM [THỊT BÒ]

 • 반미 샌드위치 [포크]

  BÁNH MÌ VIỆT NAM [THỊT LỢN]

 • 계란을 곁들인 누들

  MỲ TÔM TRỨNG

 • 계란을 곁들인 소고기 누들

  MỲ TÔM THỊT BÒ TRỨNG

 • 분짜

  BÚN CHẢ

SNACK

 • 연유를 곁들인 바게뜨

  BÁNH MÌ CHẤM SỮA

 • 연유를 곁들인 크루아상

  BÁNH SỪNG BÒ CHẤM SỮA

 • 해바라기씨

  HẠT HƯỚNG DƯƠNG

 • 볶은 땅콩

  LẠC